News lattersWriting & Speaking>>Article-Writing

Pallet nhựa, pallet nhựa cu mới, pallet

   Công ty Trung Phạm của chúng tôi Chuyên cung cấp kích thước các loại pallet

+ Pallet Lọ

+ Mới đổi mới

+ Lời nói của chúng tôi cho thuê cho thuê pallet với

+ Cung cấp sóng nhựa các loại.

     Như nhiều tính năng, pallet , văn bản, công việc của nhiều loại pallet như pallet, pallet, pallet, ..., La San - PP, thời gian, phần cứng, dài, nước, không có gì

     Phương văn hóa của tôi và của tôi: '' LUÔN TÂM - TẦM - TÍN VỌNG QUÝ ''. Không có gì khác nhau, không có gì khác nhau.

Quy cách:

Pallet từ 1100x1100x120mm

Pallet từ 1200x1000x150mm

Pallet từ 1000x1200x120mm              

Pallet từ 800x1200x150mm

Pallet Khiên 730x730x120mm

Pallet từ 1100x1100x150mm

Phạm vi của tôi

Thông tin chi trong phần mềm điện tử

TIẾNG VIỆT NAM MTV TMDV TRUNG PHẠM

Cáp treo nóng: 0798621559 (zalo)

Email: [email protected]

Trang web: www.pallettrungpham.com

Việt chỉ: tổ 4, đình Thanh Bình, quê Lộc An, Tối Long Thành, Đồng Đồng Nai

Edited By:-Liên([email protected])


Leave a Comment


Your Name
Your EmailNo Comment Found